زبانچهل اصل شادی بخش 1-شادی خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشید. 2- انتظار نداشته باش همیشه آن چه در اطرافت اتفاق می افتد مطابق میل و خواسته ات باشد. 3- هنگام عصبانیت هیچ تصم یمی نگیر. 4- از سختی ها و مشکلات زندگی استقبال کن و با غلبه بر ‌آنها به خود پاداش بده. 5- اجازه نده اتفاقات ناخوشایند روحیه ات را خراب کند. 6- با بحث های بی نتیجه انرژی خود را هدر نده. 7- انتظار نداشته باش با منفی نگری جسمی سالم داشته باشی. 8- از هیچ کس و هیچ چیز توقع نداشته باش. 9- تا با خود مهربان نباشی ، نمی توانی مهر بورزی. 10- قبل از مطمئن شدن ، در مورد هیچ چیز قضاوت نکن. 11- به تفسیر و تعبیر کارهای دیگران نپرداز. 12- هر کاری را با علاقه و تمرکز انجام بده. 13- زندگی خود را هدفمند کن و برای رسیدن به اهدافت تلاش کن. 14- چیزهایی را که دوست داری به دیگران ببخش. 15- قلبت را از نفرت خالی کن تا خوشبختی در آن لانه کند. 16-برای انجام کارهای مورد علاقه ات سعی کن با دیگران مشورت کنی. 17- در تصمیم های خود تأخیر نینداز. 18- هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش و تا ده بشمار. 19- با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار شود. 20- به هیچ کس امید نداشته باش به جز خدا. 21- بر جسم و روح خود مسلط شو. 22- برای اینکه شاد باشی باید شادی آفرین باشی. 23- در زندگی به جای شناور بودن ، شناگر باش. 24- اندوره روز نیامده را ، بر روزت آمده ات نیافزا. 25- هرگز سعی نکن به دیگران بقبولانی که حرفت درست است. 26- قبل از انجام کاری یا گفتن چیزی به ضرورت آن بیندیش. 27- بی احترامی دیگران را با بی اعتنایی جواب بده. 28- به جای بیزاری از انسان ها از رفتارهای بد آنها متنفر باش. 29- بگذار دیگران از تو به عنوان فردی آرام بخش و خوشرو یاد کنند. 30- یگانه داروی آرام بخش روح وجان ، یاد خداست. 31- خود را از اسارت زنجیرهای بدبینی ، منفی نگری و نا امیدی آزاد کن. 32- به خاطرات اشتباهات گذشته ات خود را سرزنش نکن. 33- به دیگران کمک کن آنچه را که می خواهند به دست آورند. 34- در فرهنگ لغات خود شکست را تجربه کن. 35- با شرایط زندگی سازگار باش. 36- هنگام از دست دادن ناراحت نشو ، وقتی هم چیزی به دست آوردی خوشحال نباش. 37- در مقابل خواسته ها و گفتار دیگران انعطاف پذیر باش و نخواه حرف ، حرف خودت باشد. 38- برای کشف حقایق زیاد تفکر کن ، به خصوص جهان آفرینش. 39- به قدر توان تلاش کن و نتیجه را به خدا واگذار کن. 40- هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن چرا که تو چیزهایی داری که دیگران در حسرت آنها هستند. به نام مهر هستی اگر یکبار دیگر می زیستم کمتر سخن می گفتم و بیشتر گوش می سپردم ، دوستانم را به شام دعوت می کردم بی آنکه نگران لکه هایی که بر فرش افتاده یا مبلی که رنگ و رویش رفته است باشم. اگر یکبار دیگر می زیستم دوستت دارم های بیشتر و مرا ببخشیدهای بیشتری می گفتم. اگر یکبار دیگر می زیستم هر لحظه آن را در چنگ می گرفتم آن را واقعاً می دیدم. هر لحظه را زندگی می کردم و هرگز آن را پس نمی دادم. اگر یکبار دیگر زندگی می کردم هرگز بر سر چیزهای کوچک برافروخته نمی شدم و نگران آن نبودم که چه کسی مرا دوست دارد و چه کسی بیشتر از من ثروت دارد و یا دیگران چه می کنند در عوض از آنانی که دوستم دارند لذت می بردم و به آنچه خدا برایم در نظر گرفته می اندیشیدم،و به آنچه برای بهبودی جسم و روان خود و عواطف و روحیاتم نیکوست فکرمی کردم. زندگی کوتاه تر از آن است که بگذارم از کنارم بگذرد. زندگی تنها یک لحظه با من است و آنگاه رفته است. پس بار خدایا مرا به خاطر شکایت هایم ببخش و زمانی که ناشکری کردم به آرامی به من یاد آوری کن. و از تو به خاطر آنچه برایم مقدر کرده ای.... متشکرملبخندبامن حرف نزن