آیه مبارکه آیه الکرسی

این هم از آیه مبارکه آیه الکرسی.من خودم سعی میکنم هر روز یکمرتبه آن را بخوانم به خصوص بعد از نمازهای روزانه.در مورد این ایه مبارکه قبلا مطالبی را نوشته ام.به آرشیو مراجعه نمایید.التماس دعا.

/ 0 نظر / 21 بازدید