سلام مجدد-پیش بینی حادثه یازدهم سپتامبر در قرآن کریم

من برگشتم.

از اینکه مدتی در انتظار به سر میبردید عذرخواهی مینمایم.خداوند خواست واین حقیر را به خانه خود و زیارت رسول گرامی_پیامبر اعظم_فرا خواند.

امیدوارم که نصیب تمام دوستداران اهل بیت رسول الله گردد.

سفری بسیار معنوی وغیر قابل توصیف بود.به راستی که مکه و مدینه بهترین مکانهای این عالم فانی است.امیدوارم که خداوند همیشه در قلب ما باشد ونه فقط بر زبان ما.

چندی پیش مطلبی را در ارتباط با پیش بینی حادثه برجهای دو قلو که در تاریخ یازدهم سپتامبر ٢٠٠١ رخ داد خواندم.این اتفاق در سوره مبارکه توبه پیش بینی شده است.به این صورت که:

١_سوره توبه_نهمین سوره قران مجید میباشد که مصادف باماه حادثه است.

٢_سوره توبه در جزو یازدهم قران است که مصادف با روز حادثه است

٣_سوره توبه در حزب٢١ قران است که مصادف با قرنوقوع حادثه می باشد.

۴-این اتفاق در آیات١٠٨ و١٠٩ میباشد که همان طبقاتی است که هواپیما با آن برخورد نمود.

۵_تا ابتدای این آیات ٢٠٠١ کلمه وجود دارد که مصادف با سال حادثه است.

۶_اسم خیابانی که برجهای دو قلو در آن قرار داشتندjorf harr بوده_این کلمات عینا در آیات مذکور ذکر شده است.

به نظر شما این مساله جالب توجه نمی باشد.

/ 0 نظر / 48 بازدید