سوالات دستیاری دوره39(31 فروردین 1391)

سوالات دوره39 دستیاری(31 فروردین1391)

 

بیماریهای داخلی

 

1)  خانم 50 ساله با سابقه هیپرتانسیون و هیپرلیپدمی بالا تحت درمان با لوزارتان ، آتنولول و سیمواستاتین ، با شکایت اشکال در شانه زدن موها و بالا رفتن از پله ها در یک ماه گذشته مراجعه نموده ، در این مدت بطور متناوب ادرار قهوه ای رنگ نیز داشته و در آزمایش ها کراتینین کیناز چهار برابر نرمال گزارش شده است. اولین اقدام مناسب در این بیمار کدام است؟

پاسخ :  قطع سیمواستاتین

 

2)خانم 55 ساله دیابتی با درد شانه راست از سه ماه پیش مراجعه نموده ، درد بیمار شبها شدت می یابد بطوری که خوابیدن به سمت شانه مبتلا را غیر ممکن می کند. در معاینه حساسیت مختصر در لمس وجوه مختلف مفصل شانه وجود دارد. بیمار قادر به بالا آوردن کامل اندام فوقانی نیست و روتاسیون داخلی حرکات شانه راست محدودیت داشته و در معاینه محدودیت حرکات پاسیو نیز وجود دارد. در آزمایش ها کنترل قند خون مناسب بوده و پارامترهای التهابی در حد طبیعی است. رادیوگرافی رخ شانه راست یافته غیر عادی را نشان نمی دهد. محتمل ترین تشخیص بیمار چیست؟

پاسخ : کپسولیت شانه راست

 

3) در سنجش تراکم استخوان خانم 65 ساله ای    نواحی لامبار و فمورال به ترتیب منفی 2 و منفی 3 گزارش شده است. بررسی علل ثانویه منفی است. کدامیک از درمان های زیر در کاهش شکستگی هیپ در این بیمار موثرتر است؟

پاسخ : زولندرونیک اسید

 

4) آقای 46 ساله با تب، کاهش دید و درد چشم راست مراجعه کرده، در یک ماه گذشته ضعف ، پلی آرترالژی و سرفه های مکرر نیز داشته است. در معاینه پروپتوز چشم راست دارد. در گرافی روبروی قفسه صدری ضایعات ندولر متعدد ریوی، که برخی از آنها   شده اند دیده می شود. در بررسی آزمایشگاهی ، لکوسیتوز با ارجحیت نوتروفیل ، پروتئین اوری + + و   ادرار وجود دارد. بررسی خلط از نظر باسیل اسید فاست منفی بوده و اکوکاردیوگرافی وی طبیعی است. کدام تشخیص بیشتر برای وی مطرح می گردد؟

پاسخ : گرانولوماتوز و گنر

 

5- خانم 45 ساله چاق به علت گزگز و خواب رفتن انگشتان هر دو دست از حدود شش ماه قبل مراجعه نموده است. از خستگی غیر معمول در این مدت نیز شکایت دارد. در معاینه تست فالن دو طرفه به وضوح مشهود است. بهترین اقدام بعدی در این بیمار چیست؟

پاسخ : درخواست آزمایش برای رد علل ثانویه

 

6) خانم 29 ساله مبتلا به لوپوس در هفته هشتم بارداری در مورد احتمال گرفتاری جنین خود با بیماری لوپوس با شما مشورت می نماید. وجود کدامیک از آنتی بادی های زیر با لوپوس نوزادی ارتباط بیشتری دارد؟

پاسخ : Anti – Ro Ab

 

7) آقای 60 ساله با سابقه بیماری انسدادی مزمن ریه تائید شده ، تحت درمان با سالمترول ، ایپراتروپیوم بروماید استنشاقی و قرص تئوفیلین جهت پیگیری مراجعه نموده است. در حال حاضر سیگار نمی کشد ولی سرفه و خلط بیمار ادامه دارد. در معاینه ویزینگ و رونکای پراکنده در سطح ریه داشته ، لب ها مختصری سیانوتیک و کلابینگ انگشتان پیدا کرده است. در پیگیری این بیمار کدامیک از اقدامات زیر را مناسب تر می دانید؟

پاسخ : سی تی اسکن اسپیرال ریه

8) آقای 65 ساله سیگاری با سابقه بیماری انسدادی مزمن ریه به علت سرفه و خلط همراه با تنگی نفس بستری شده و تحت درمان با بتاآگونیست استنشاقی و آنتی بیوتیک قرار می گیرد. با توجه به عدم پاسخ کافی به درمان ، بهترین روش تجویز پردنیزولون در این بیمار چیست؟

پاسخ : 30 میلی گرم در روز به مدت دو هفته

 

9) آقای 50 ساله به دنبال تعبیه    برای درناژ پلورال افیوژن حجیم، مزمن و مقاوم به درمان ناشی از کارسینوم ریه دچار تشدید تنگی نفس ، افت فشار خون و اولیگوری شده و به آی سی یو منتقل می گردد. در گرافی قفسه صدری افزایش مارکرهای عروقی و انفیلتراسیون منتشر آلوئولار دو طرفه دیده می شود. علیرغم تجویز دور بالای اکسیژن استنشاقی ، هیپوکسمی بیمار ادامه دارد.در قدم بعد کدامیک از اقدامات درمانی زیر را مناسب تر می دانید؟

پاسخ : ملیع درمانی وریدی

 

10) خانم 35 ساله از چهارماه قبل بدلیل ترمبوز ورید عمقی ساق پای راست تحت درمان با وارفارین قرار گرفته است. پنج سال پیش یک بار سقط در بارداری سوم داشته است. ماه گذشته به جهت درد گذرای مفاصل از نظر بیماری های کلاژن واسکولار بررسی شده که تنها یافته مثبت تیتر سه برابر نرمال آنتی کاردیولیپین آنتی بادی بوده و درد مفاصل بدون درمان برطرف شده است. در حال حاضر شکایتی ندارد و معاینه وی در حد طبیعی است. در مورد ادامه درمان وی کدامیک از اقدامات زیر مناسب تر است؟

پاسخ : ادامه درمان ضد انعقاد مادام العمر

 

11) خانم 30 ساله با سابقه آسم در هفته هشتم بارداری مراجعه نموده است. تحت درمان با سالبوتامول استنشاقی بصورت متناوب در زمان تشدید تنگی نفس ( یک تا دو بار در هفته) و بکلومتازون استنشاقی دو پاف دو بار در روز می باشد. در یک سال گذشته تغییری در میزان نیاز به داروها نداشته و معاینه فعلی بیمار در حد طبیعی است. کدامیک از اقدامات زیر در مورد ادامه درمان وی را مناسب تر می دانید؟

پاسخ : ادامه درمان ضد انعقاد مادام العمر

 

12) آقای 27 ساله بدلیل سرفه و خلط از یک سال قبل به شما مراجعه کرده است. در معاینه کراکل

پاسخ : برونکوسکوپی

 

13- در برسی عملکرد تنفسی بیماری که به علت تنگی نفس مراجعه نموده، فشار Maximal Inspiratory و FEV1 درحد طبیعی ولی FVC ، RV ، TLC و DLCO پائین تر از نرمال گزارش شده است. کدامیک از اختلالات زیر بیشتر برای وی مطرح میگردد؟

پاسخ: فیبروز ریه

 

14- آقای 60 ساله که به علت ناتوانی جنسی از سیلدنافیل استفاده میکند، بدلیل درد شدید قفسه صدری بدنبال مقاربت به اورژانس آورده شده است. فشارخون 90/150 میلی متر جیوه و در نوار قلب پائین افتادن قطعه ST در لیدهای لاترال دارد. از همه داروهای زیر در کنترل درد این بیمار می توان استفاده نمود، بجز:

پاسخ: نیتروگلیسرین

 

15- همه موارد زیر کنترااندیکاسیون مطلق تجویز فیبرینولیتیک در انفارکتوس حاد میوکارد دارند، بجز:

پاسخ: مصرف فعلی وارفارین با INR=2.1

 

16- خانم 63 ساله با انفارکتوس حاد قدامی وسیع در سی سی یو بستری شده است. در اکوکاردیوگرافی یک لخته دو سانتی متری در آپکس بطن چپ دیده می شود و کسر جهشی (LVEF) 35 درصد دارد. بهترین توصیه در مورد آنتی کواگولاسیون این بیمار کدام است؟

پاسخ: وارفارین به مدت سه ماه

 

17- در معاینه بیماری در انتهای دیاستول موج برجسته ای در ورید ژوگولار بصورت منظم دیده می شود که در دم بارزتر می گردد. کدامیک از اختلالات زیر بیشتر توجیه کننده علائم فوق می باشد؟

پاسخ: ریتم جانکشنال

 

18- آقای 60 ساله به دلیل فشارخون بالا از شش ماه قبل که به رژیم غذایی و ورزش پاسخ نداده، مراجعه نموده است. سابقه سکته مغزی یک سال قبل داشته که بدون عارضه بهبود یافته است. در معاینه فشارخون 105/155 میلی متر جیوه و سمع قلب درحد طبیعی است. آزمایش های اولیه برای فشارخون نرمال گزارش شده است. برای کنترل فشارخون و جلوگیری از سکته مغزی مجدد کدامیک از درمان های زیر مناسب تر است؟

پاسخ: کلسیم بلاکر

 

19- بیماری با سابقه Ventricular Premature Complex های مکررعلامت دار تحت درمان با سوتالول، با شکایت طپش قلب مراجعه نموده است. در نوار قلب حملات مکرر تاکی کاردی پلی مورفیک بطنی دیده می شود. همه درمان های زیر می تواند مفید باشد. بجز:

پاسخ: آمیودارون

 

20- خانم 20 ساله با آزمایش Ferritin:100 mg/dL و MCH:25pg و MCV:78fL و Hb:12g/dL مراجعه نموده است. هموگلوبین الکتروفرزیس در حد طبیعی است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

پاسخ: ناقل آلفا تالاسمی

 

21- خانم 30 ساله پس از دریافت مسکن عضلانی جهت کاهش کمر درد پس از زایمان، دچار هماتوم محل تزریق می شود. شمارش سلول های خونی، PT و INR طبیعی است ولی PTT حدود 90 ثانیه دارد،که با انجام تست Mixing اصلاح نشده است. تست Russel Viper Venom نیز منفی است. سابقه هیچگونه خونریزی غیرطبیعی در خود بیمار و یا خانواده وجود ندارد. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

پاسخ: وجود مهار کننده فاکتور VIII

 

22- خانمی بدلیل ترومبوز وریدی اندام تحتانی بستری شده است. دارویی مصرف نمی کند. در آزمایش ها:

WBC: 2800,Hb:7g/dL,MCV:85fL,PLt:90000

ALT:20 IU/L (7-40),Alk.Pho.:160IU/L (80-180),Total Billi.:3mg/dL

LDH:2000 IU/L (115-221),U/A:+3 blood

در بیوپسی مغزاستخوان هیپرسلولار بوده، اریتروئید هیپوپلازی همراه با نمای دیس اریتروپوئتیک دیده می شود. بهترین اقدام تشخیصی در این بیمار چیست؟

پاسخ: Flow Cytometry

 

23- خانم 50 ساله بدلیلپتشی و پورپورای اندام ها مراجعه نموده است. در آزمایش

WBC:5700,Hb:14.3g/dL,PLt:30000

دیگر تست های بیوشیمیایی، انعقادی و بررسی های اولیه بیماریهای اتوایمیون درحد طبیعی می باشد. در سوابق یک ماه قبل بدلیل عفونت ادراری به مدت ده روز با کوتریموکسازول درمان شده و یک هفته قبل بدلیل خونریزی از بینی و شمارش پلاکتی 80 هزار، یک واحد پلاکت برای وی تزریق شده است. درحال حاضر کدامیک از اقدامات زیر را در مورد وی مناسب تر می دانید؟

پاسخ: پلاسمافرزیس

 

24- آقای 40 ساله به دلیل اختلال در راه رفتن و پاراسنتزی اندام ها تحت بررسی قرار گرفته است. در آزمایش ها WBC:2000,Hb:7g/dL,MCV:120fL,PLt:80000 بیوپسی مغز استخوان موید کم خونی مگالوبلاستیک بوده است. بیمار تحت درمان با دوز بالای فولات و کوبالامین قرار می گیرد. در آزمایش دو هفته بعد شمارش گلبول‏های سفید و هموگلوبین کمی افزایش یافته ولی تعداد پلاکت ها به 880 هزار رسیده است. کدامیک از اقدامات زیر را در ادامه درمان وی مناسب تر می دانید؟

پاسخ: تجویز آسپرین

 

25- آقای 68 ساله در طی چکاپ بطور اتفاقی متوجه کم خونی شده است. در معاینه لبه طحال بدست می خورد. در آزمایش ها WBC:3200,Hb:8g/dL,PLt:100000 سطح خونی فولات و کوبالامین در حد طبیعی گزارش شده است. در بیوپسی مغز استخوان دیسپلازی چندین رده سلولی، حدود15 درصد بلاست به همراه Auer rods گزارش شده است. محتمل ترین تشخیص این بیمار چیست؟

پاسخ: Refractory anemia with excess blast

 

26- خانم 30 ساله با تشخیص کم خونی فقر آهن از دو هفته قبل تحت درمان با قرص آهن قرار گرفته و عارضه ای هم پیدا نکرده است. در آزمایش جدید تغییر قابل توجهی در شمارش رتیکولوسیت دیده نمی شود. برای وی تست تحمل آهن انجام شده که آهن سرم به 105 میکروگرم در دسی لیتر رسیده است. مناسب ترین اقدام در ادامه پیگیری درمان این بیمار چیست؟

پاسخ: توصیه به مصرف منظم قرص آهن

 

27- بیماری 35 ساله بدلیل ضعف و بیحالی، خارش و زردی ملتحمه از دو ماه قبل مراجعه نموده است. دارویی مصرف نمی کند. در معاینه بجز ایکتر نکته9 مثبت دیگری ندارد. در آزمایش ها :

AST:60 IU/L (8-33),ALT:85IU/L(7-41),ALK.Phos:1400 IU/L(80-180),Alb:3.5g/dL

Total Bili:8 mg/dL,Direct Bilil:2 mg/dL,INR:1.1Anti-Mitochondrial  Ab:negative

سرولوپلاسمین سرم طبیعی و بررسی های سرولوژیک هپاتیت منفی گزارش شده است. درسونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی طبیعی است. درقدم بعد کدامیک از اقدامات زیر را مناسب تر می دانید؟

پاسخ: Liver Biopsy

 

28- آقای 43 ساله بدلیل خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی بستری شده است. در اندوسکوپی زخم اثنی عشر 15 میلی متری Clean-based در بولب دیده شده  و تست اوره آز مثبت است. بیمار تحت درمان دو هفته ای با آموکسی سیلین، کلاریتروماسین و امپرازول قرار می گیرد. سه ماه بعد برای پیگیری مراجعه می نماید. بدون علامت است. تست سرولوژی هلیکوباکتر پیلوری که روز قبل انجام شده مثبت است. کدامیک از اقدامات زیر برای وی مناسب تر است؟

پاسخ: انجام تست تنفسی اوره

 

29- خانم 47 ساله بدلیل یبوست، کاهش وزن و مدفوع حاوی خون روشن از یک سال قبل، مراجعه نموده است. در آزمایش ها آنمیک است و یافته غیرطبیعی دیگری ندارد. در ادامه بررسی های وی کدامیک از اقدامات زیر مناسب‏تر است؟

پاسخ: Colonoscopy

 

30- ضمن انجام سونوگرافی کلیه خانم چاق 40 ساله ای به طور اتفاقی درکیسه صفرا سنگ 10 میلی متری همراه پولیپ شش میلی متری دیده شده است. بیمار در این رابطه علامتی نداشته و سابقه خانوادگی بیماری های گوارشی و صفراوی ندارد. معاینه بالینی در حد طبیعی است. بهترین اقدام کدام است؟

پاسخ: انجام کوله سیستکتومی

 

31- آقای 36 ساله سه ماه قبل بدلیل دیس پپسی اندوسکوپی شده که یک زخم کوچک در تنه معده داشته و تست اوره آز مثبت بوده است. علائم بیمار با درمان دو هفته ای هلیکوباکتر و چهار هفته امپرازول برطرف شده، ولی از یک هفته قبل عود نموده است. سیگار نمی کشد و NSAID مصرف نکرده است. تست تنفس اوره منفی است و گاسترین ناشتای سرم 90 پیکوگرم در میلی لیتر (نرمال کمتر از 100 ) دارد. در پیگیری این بیمار کدامیک ازاقدامات زیر مناسب تراست؟

پاسخ: اندوسکوپی فوقانی

 

32- خانم 33 ساله جهت بررسی علت گلومرونفریت بستری شده است. درمعاینه پورپورای قابل لمس جلدی، درد و تورم مفاصل دست و پا و افتادگی پای راست (foot drop) دارد. در بررسی ها کمپلمان های سرم پائین، سدیمان خون و تیتر فاکتور روماتوئید بالا گزارش شده است. احتمال عفونت با کدامیک از ویروس های زیر در این بیمار محتمل تراست؟

پاسخ: HCV

 

33- بیماری به دلیل ضعف عضلانی بستری شده است. در بررسی ها بعمل آمده

Cr:1 mg/dL,K:2.8 mmol/L, HCO3:28 meq/L,PH:7.48

پتاسیم ادرار 24 ساعته 10 میلی مول و اسمولالیته پلاسما و ادرار به ترتیب 290 و 870 میلی اسمول در هر کیلوگرم آب گزارش شده است. کدامیک از تشخیص های زیر برای وی محتمل تر است؟

پاسخ: مصرف قبلی دیورتیک

 

34- خانم 45 ساله دیابتی با نارسایی مزمن کلیه که از سه ماه قبل تحت همودیالیز قرار گرفته با شکایت خارش ژنرالیزه بدن مراجعه نموده است. داروهای مصرفی انسولین، انالاپریل، کربنات کلسیم و اریتروپوئتین می باشد. در معاینه ضایعه جلدی ندارد. در آزمایش ها :

Hb:10.5g/dL,Cr:4mg/dL,Na:138 meq/L,K:5.2 meq/L

Ca:8.5 mg/dL,P:7.5mg/dL,PTH:200 pg/mL (10-65)

اولین قدم در کنترل خارش بدن بیمار کدام است؟

پاسخ: تجویز Sevelamer

 

35- برای کنترل هیپرتانسیون بارداری، کدامیک از داروهای زیر ممنوعیت مصرف دارد؟

پاسخ: انالاپریل

 

36- آقای 45 ساله با گیجی و سردرد به اورژانس آورده شده است. در معاینه فشار خون 80/110 میلی مترجیوه، ضربان نبض 98 در دقیقه داشته و ادم اندام ندارد. در آزمایش ها سدیم خون و ادرار به ترتیب 115 و 60 میلی اکی والان در لیتر و اسمولالیته ادرار 180 میلی اسمول در هر کیلوگرم آب می باشد. برای بیمار فوق همه موارد زیر مطرح میشود، بجز:

پاسخ: Primary Polydipsia

 

37- خانم 60 ساله ای با ضعف و بی حالی بستری شده است. در بررسی های اولیه سدیم سرمی 168 میلی اکی والان در لیتر داشته است. وزن وی 50 کیلوگرم می باشد. کمبود مایع این بیمار به چه مقداری نزدیک تر است؟

پاسخ: چهار لیتر

 

38- آقای 45 ساله با پلی اوری بستری شده است. سابقه بیمای قلبی یا مصرف دارو ندارد. در آزمایش های اولیه حجم ادرار 24 ساعته 5 لیتر و اسمولالیته 150 میلی اسمول در هر کیلوگرم آب داشته است. درتست محرومیت از آب اسمولالیته ادرار بعد از چهار ساعت تغییری نکرده و با تجویز DDAVP به 160 رسیده است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

پاسخ: دیابت بی مزه نفروژنیک کامل

 

39- خانم 30 ساله با کاهش وزن و کاهش اشتها در یک سال گذشته مراجعه نموده است. در معاینه فشار خون 60/90 میلی متر جیوه و گواتر خفیف با قوام سفت و بدون ندول قابل لمس دارد. در آزمایش ها :

WBC:7000(28%PMN,62%Lymph,10%Eos),Hb:10 g/dL

FBS:65mg/dL,Cr:0.7 mg/dL,Na:129meq/L, K:5.7meq/L, Ca:10.5mg/dL (8.5-10.5)

HCO3:20 meq/L,TSH:7 mIU/L (0.3-4.5),Anti TPO Ab:500 U/L (NI <100)

مناسب ترین اقدام بعدی در این بیمار چیست؟

پاسخ: تست کوزین تروپین

 

40- آقای 40 ساله به دلیلدرد متناوب پشت ساق پا حین راه رفتن مراجعه نموده است. در معاینه است. در معاینه خطوط کف دست تغییر رنگ زرد متمایل به نارنجی دارد. در بررسی های انجام شده تست های عملکرد کبد، کلیه و تیروئید نرمال بوده ولی تری گلیسرید و کلسترول تام به ترتیب 390 و 380 میلی گرم دردسی لیتر بوده است. کدامیک از تشخیصهای زیر بیشتر برای وی مطرح می گردد؟

پاسخ: دیس بتا لیپوپروتئینمی

 

41- آقای 28 ساله جهت چکاب مراجعه نموده است. پدر بیمار از 8 سال قبل با تشخیص دیابت تحت درمان با گلی بن کلامید و اخیراً متفورمین قرار گرفته است. فشارخون 80/130 میلی متر جیوه، قد170 سانتی متر و وزن 80 کیلوگرم دارد. سایر معاینات در حد طبیعی است. در آزمایشاتی که به همراه دارد :

Hb: 16g/dL,Cr:1.1mg/dL,Tg:220mg/dL,HDL-C:39 mg/dL,TSH:2.2mlU/L (0.3-4.5)

بیمار در مورد ابتلاء به دیابت نگران است. اقدام مناسب کدام است؟

پاسخ: اندازه گیری قند خون ناشتا

 

42- آقای 45 ساله به دلیل افزایش قند خون طی چکاپ مراجعه نموده است. در معاینه فشارخون 80/130 میلی مترجیوه و نمایه توده بدنی 27 کیلوگرم در متر مربع دارد. درآزمایش ها :

FBS: 130mg/dL,BS-2 hpp:250mg/dL,Hb A1c:8.5%,Cr:0.8mg/dL

ALT:10 IU/L (7-40),TG:230mg/dL,Total Choles:190 mg/dL

پاسخ: متفورمین + آتورواستاتین

 

43) خانم 25ساله قبل از اقدام به اولین بارداری در مورد نیاز به بررسی وضعیت تیروئید با شما مشورت می نماید ، سابق بیماری خاص نمی دهد. مادر وی با تشخیص گریوز تحت درمان با متی مازول قرار دارد . در معاینه گواتر خفیف بدون ندول قابل لمس دارد . در آزمایش های سال گذشته (1.7-0.8)ng/dl   1.1 : fT4,  (4.5-0.3)mlu/L              TSH:2.5    mlu/L داشته است .کدامیک از اقدامات زیر در این بیمار مناسب تر است ؟

پاسخ: اندازه گیری TSH قبل از اقدام به بارداری

44) بیماری با آزمایش های زیر در آی سی یو بستری است .

Na:140 meg/L , K:meq/L ,Cl: 106meq/L , HCO :14 meq/L , PaCo :24mmhg ,PH:7.36­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

پاسخ: اسیدوزمتابولیک با آنیون گپ بالا+ آلکالوز تنفسی

45) آقای 48 ساله با سابقه خانوادگی دیابت جهت بررسی وضعیت میزان قند و چربی خون با آزمایشاتی که انجام داده به شما مراجعه می نماید . در معلینه فشار خون 85/140 میلی متر جیوه و نمایه توده بدنی 36 کیلوگرم بر مترمربع دارد .

FBS: 115mg/dl , HbAc:6.5% ,cr: 1 mg/dL , ALT: 35 IU/L (7-40),TG:250 mg/dL ,HDL –c:30 mg/dL

قند خون دو ساعت بعد از مصرف 75 گرم گلوگز خوراکی 171 میلی گرم در دسی لیتر بوده است . علاوه بر تغییر شیوه زندگی تجویز کدامیک از داروهای زیر رادر اینبیمار ممناسب تر می دانید؟

پاسخ: متفورمین

بیماری های عفونی


46) خانم حامله ای که قرار است دو هفته آینده زایمان نماید ، بچه سه ساله اش دچار آبله مرغان شده است . آزمایش مادر نشان دهنده عدم ایمنی وی به این ویروس است . مناسب ترین اقدام کدام است ؟

پاسخ :  تجویزVZIG ( ایمونوگلوبولینZV )

 

47) جوان 22 ساله ای را با تب ، سردرد، تهوع و استفررراغ همراه با سفتی گردن و بی قراری به اورژانس می آورند . در معاینه ضایعات پتشیال و پوریوریک منتشر در یدن دارد . آنالیز مایع نخاعی نشان دهنده مننژیت باکتریال است .در اسمیر مایع مغزی نخاعی دیپلوکوک گرم منفی داخل و خارج سلولی گزارش شده است . در صورتی که نامبرده به ترکیبات بتالاکتام آرژی شدید داشته باشد، کدامیک از داروهای زیر مناسب تر است ؟

پاسخ :  کلرامفنیکل

 

48) کشاورز ساکن شمال ایران بت شروع ناگهانی سردرد ششدید ، تب و لرز ، درد عضلانی ساق پا و پشت ، سرفه ، تهوع و استفراغ بستری شده است . در معاینه پپر خونی ملتحمه ، لنفادنوپاتی ، کبد و طحال مختصری بزرگ و راش ماکولوپاپولر دارد که در بدن گسترده است . در طی چند روز بهد زردی و ادرار خونی هم به تابلو اضافه می شوود. ددر آزمایشات لکشیتوز و در نمونه ادرار کاست گرانولر و پروتئینوری و RBC و CRP و بیلی روبین افزایش پیدا کرده است .عکس ریه انفیلتراسیون آلوئولار پررراکنده در لوب تحتانی دارد . همه داروهای زیر بررای او مناسب است ، بجز:

پاسخ :  آزیتروماسین

 

49) کشاورزی که لانه مرغ هایش توسط روباهی مورد حمله واقع شده ، انگشت دست خودش نیز دچار گاز گرفتگی توسط روباه گردیده است . نامبرده بلاخره روباه را می کشد و سرش را جهت آزمایش به مرکز بهداشت می فرستند . آزمایش موید هار بودن روباه است . هشت ماه قبل همین مرد توسط یک سگ مشکوک به هاری گاز گرفته شده بوده و در آن موقع ایمونوگلوبین هاری (RIG ) و واکسن هاری را طبق استاندارد دریافت نموده است . بعد از شستشو و مراقبت از زخم کدامیک از اقدامات زیر صحیح است ؟

پاسخ :  تجویز دو دوز واکسن به فاصله دو روز در میان

 

50) مرد 35 ساله ای به علت لرز، تب و تعریق سه روزه مراجعه کرده است . نامبرده ده رزوقبل در مسافرت به تایلند متعاقب تصادف و خونریزی چهارواحد خون دریافت نموده است . در لام خون محیطی پلاسمودیوم ویواکس گزارش شده است . کدامیک از رژیم های درمانی زیر ممناسب تر است ؟

پاسخ :  کلروکین

 

51) در آزمایش مدفوع مرد 45 ساله ای ، لارواسترونژیلوئدس استرکورالیس گزارش شده است . در صورتی که نامبرده هیچگونه شکایتی از بیمار های گوارشی نداشته باشد ، مناسب ترین درمان کدام است ؟

پاسخ :  ایورمکتین

 

52) خانم 21 ساله متاهل که توکسوپلاسموزیس حاد دارد با شما در مورد حامله شدنش مشورت می کند . مناسب ترین توصیه کدام است ؟

پاسخ :  بدون درمان و بعد از ششماه می تواند حامله شود

53) خانم 30 ساله ای که مشکوک به داشتن چندین شریک جنسی است ، با زخم ههای متعدد ناحیه تناسلی مراجعه نموده است . زخم های در شروع به صورت پاپولقرمز رنگ و بهد از سه روز تبدیل به پوستول و نهایتاً زخمی شده اند. دیوار زخم ها سفت ، درد ناک و خونریزی دهنده می باشد . در کشاله ران غدد لنفاوی درد ناک دارد که یکی از زخمی شده و ترشح چرکی از آن خارج می شود. مناسب ترین تشخیص کدام است ؟

پاسخ :  شانکروئید

 

54) مرد 70 ساله ای یک هفته بع از ابتلا بع آنفلوانزا دچار تب و خلط خونی شده است . در رادیوگرافی ریه پنوماتوسل های متعدد ددر فیلد میانی هر دو ریه مشاهده می شود . کشت خون و اسمیر خلط بیممار و کوکسی های گرممثبت گزارش شده است . تا تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ، کدامیک از رژیم های درمانی زیر مناسب تر است ؟

پاسخ :  وانکومایسین + جنتامایسین

 

55) پرستاری هنگام خونریزی از بیماری که دچار ایدز است ، سوزن آلوده به خون دستش فلو می روووود . کدامیک از گزینه های زیر را برای پیشگیری مناسب تر می دانید ؟

پاسخ :  AZT ( آزیدوتیمیدین) و لامیوودین+ EFavirenz به مدت چهار هفته و پیگیری به مدت یکسال

آسیب شناسی

 

56) در دیافیز استخوان ران پسری 15 ساله با ر استخوانی ، ضایعه ای کیستی مشاهده می شود . بعد از عمل جراحی در ریزبینی سلول های گرد کوچک نسبتاًَ یک شکل با سیتوپلاسم دارای گلیکوژن و روزت های Himer- Wright همراه با نکروز مشاهده می شود .محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

پاسخ :  Ewings Sarcoma

 

57) خانم 32 ساله با سرفه مزمن و وجود ندول های محیطی متعدد و گاهاً به هم چسبیده در لوب ههای تحتانی و میانی ریه راست مراجه کرده است . در بیئپسی ریه فضاههای تنفسی توسط یک لایه سلول های استوانه ای بلند کهحاوی مقادیر زیاد موسین می باشند، پوشیده شده است . سلول های فوق الذر در جات خفیفی از nuclear atypppia را نشان می دهند ولی استرومای پارانشیم ریه توسط آنها مورد تهاجم قرار نگرفته است . محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

پاسخ :  Bronchioloalvar Carcinoma

 

58) خانم 45 ساله به علت وجود ضایع یک ساننتی متری که به طور اتفاقی در ماموگرافی پیدا شده است به جراح مراجعه و ضایعه به طور کامل با مارژین های سالم برداشته می شود . در مطالعه میکروسکوپی ، سلول ههای تومورال با low grade nuclei  در استرومای کلاژنی و تماماًبه صورت  well fimed tubules مشاهده می شوند . در بررسی ایمونوهیستوشیمی گیرنده ههای استروژن (ER-PR ) قئیاًًمثبت و در مورد NEU / 2HER ممنفی می باشد محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

پاسخ :  tubular carcinoma

 

59) مرد 25 ساله به دنبال  Sterp pharyngitis و دریافت  پنی سیلین دجار درد شکم ، خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی به همراه هماچوری ،پروتئین اوری و پوریورای فابل لمس پوستی شده است .در برسی سرولوژی P-ANCA و مثبت و در مطاالعه میکروسکوپی ضایعات پوستی ، نکروفیبرینوئید سگمان های متعددی از جدار عروق خونی کوچک شامل آرتریول ، ونول ومویرگ به همراه ارتشاح نوتروفیلی و وجود قطعات هسته این سلول ها(Fragmented neutrophils )مشاهده می شود. محتمل ترین تشخیص کدام است ؟

پاسخ :   microscopic polyangiitis

 

60) خانم 40 سالهبا سابقه هشت ساله Ulcerative Colitis  دچار ضعف ، بیحالی ، زردی و خارش شده است . در بررسی آزمایشگاهی ANA ، AMA منفی و P-ANCA مثبت شده است . سطح آلکان فسفاتتاز سرم بالا است . مشاهده کدامیک از یافته های میکروسکوپی زیر در فضاهای پورت دربیوپسی کبد این بیمار محتمل تر است؟

پاسخ : fibrosing cholangitis

 

61) آقای 50 ساله سیگاری با شکایتازسرفه های خشک و هموپتزی متناوب ، ادم ژنرالیزه مراجعه نموده است . رادیوگرافی قفسه صدری نشان دهنده ضایعه فضاگیر مشکوک بهنفع بدخیمی در ریه سممت رراست می باشد .آزمایش ادرار پروتئین 4+ ، 3 تا 5 گلبول قرمز و 1 تا2 گلبول سفید را نشان داده و دفع پروتئین ادرار 24 ساعته شش گرم گزارش شده ات . در مطاالعه میکروسکوپ نوری diffuse thickening if the capillary wall

/ 0 نظر / 421 بازدید