تصویر ادم ریه در گرافی ساده

 

بیماری ادم ریوی یا همان pulmonary edem یکی از بیمارهای شایع ریوی میباشد که علل زیادی از جمله علل قلبی و غیر قلبی دارد.در این بیماری بهخاطرکاهش فشار انکوتیک-افزایش فشار هیدروستاتیک-یا تغییر در نفوذ پذیری غشای مویرگی آلوولی مایع در بافت بینابینی-مجاری تنفسی وآلوولهای ریه تجمع پیدا کرده وسبب تنگی نفس شدید- تاکی کاردی-تاکی پنه و سایر علایم میگردد.تصویر ماکروسکوپی آن را در زیر ملاحظه می نمایید.

 

 مکانیسمهای دخیل در ایجاد ادم ریوی در شکل زیر آورده شده است.این بیماری یکی از موارد فوری و بسیار مهم است که هر چه سریعتر بیمار باید تحت درمان قرار بگیرد وگر نه می تواند منجر به مرگ بیمار شود.تصویر فوق نیز ادم ریه را در سی تی اسکن نشان میدهد.تصویر ادم ریه در لام pathology را در زیر مشاهده می نمایید.

/ 0 نظر / 156 بازدید