من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

                                          آدم آورد در این دیر خراب آبادم

/ 0 نظر / 33 بازدید