# دستیاری

منابع آزمون دستیاری1388

همکاران محترم بدینوسیله توجه شما را به تغییرات منابع آرمون دستیاری سال 1388 جلب می نمایم 1_داخلی:هاریسون2008 2_زنان:دنفورث2008 3-اعصاب:امینوف2005-هاریسون2008 4-اورتوپدی:آدامز2007_اعلمی هرندی1382 5_اurology:اسمیت2008 6-چشم:ووگان2008 7_گوش و حلق:رادولف2006 8_patology:رابینز2007 9_عفونی:هاریسون2008 10-pharmacology:کاتزونگ2008 در ضمن جهت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 57 بازدید