رمز گداری روی فایلهای ورد

سالها میگذرد حادثه ها می آید..........

آمدم هر چند با تاخیر زیاد که دلایل خود را داشت.زندگی همیشه طبق خواسته ما پیش نمی رود این یک قانون است.و اما بعد.یکی از دوستان خواستار نحوه رمز گذاری روی فایلهای ورد بودند.برای عذر خواهی از این تاخیر زیاد این پست را امروز در وبلاگ قرار می دهم.تا که قبول افتد و چه در نظر آید.

 

از این مسیر بروید.پس ازباز کردن برنامه ورد

Tools.......option......securityو سپس تایپ پسورد دلخواه.به همین راحتی

/ 0 نظر / 45 بازدید